Leczenie raka płuca

Na dzień dzisiejszy waża się, że wczesne wykrycie może wydłużyć czas przeżycia, choć fakt ten nie został jednoznacznie udowodniony.

Uważa się, że wczesne wykrycie może wydłużyć czas przeżycia, choć fakt ten nie został jednoznacznie udowodniony.
Leczenie może obejmować zabieg chirurgiczny, radioterapię i chemioterapię lub też kombinację tych metod.
Leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego w zależności od typu i stopnia zaawansowania choroby.
Chirurgiczne usunięcie raka płuca wykonywane jest w tylko w niewielkiej liczbie przypadków. Nie jest stosowane, jeśli nowotwór rozprzestrzenił się na inne narządy lub jego lokalizacja w obrębie płuc uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu.
Radioterapia i/lub chemioterapia mogą być wykorzystane dla zmniejszenia masy guza przed zabiegiem operacyjnym lub też jako leczenie paliatywne w zaawansowanych postaciach choroby.
Chemioterapia wywiera skuteczny efekt leczniczy tylko w ograniczonej liczbie przypadków (~5%).