Razem jest łatwiej

W 1994 roku powstało w Gdańsku Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca. Wspiera ono osoby chore oraz ich rodziny w walce z tym nowotworem.

Jest źródłem rzetelnych informacji na temat choroby, radzenia sobie z nią i jej leczenia. Stowarzyszenie działa obecnie w Gdańsku. Prezesem jego jest prof. Jan Skokowski . 
Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca. Chcemy, aby chorzy i ich bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, aby mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Planujemy założenie oddziałów w całej Polsce, aby dotrzeć do chorych z każdego regionu.

RAZEM WALCZMY Z RAKIEM PŁUCA!
możesz przez cały rok Wesprzeć Nas Darowizną 

Spotkania członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, byłych i obecnych pacjentów oraz osób zainteresowanych tematyką raka płuca, odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 12.00 w dawnej sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed (Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 4, piwnica).
Podczas spotkań prowadzimy ćwiczenia usprawniające, omawiamy tematy profilaktyki i promocji zdrowia, jak również bieżące problemy członków.