Inauguracja polskiej edycji projektu All.Can

1 marca 2017 roku podczas VI Forum Pacjentów Onkologicznych, którego organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO), miała miejsce oficjalna inauguracja polskiej edycji międzynarodowego projektu All.Can.

Podczas panelu tematycznego „All.Can – wyzwania w onkologii” zaprezentowany został raport „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski” będący efektem kilkumiesięcznej pracy przedstawicieli pacjentów, onkologów, ekspertów i przemysłu wchodzących w skład Grupy Sterującej All.Can, a także petycja, która została skierowana do decydentów 28 lutego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją na stronie www.all-can.pl

rozlicz PIT - przekaż 1%

Na stronie pojawiła się już zakładka "1%". Zachęcamy do rozliczania i przekazywania 1% podatku na walkę z rakiem płuca.

Specjalna Nagroda Polskiej Grupy Raka Płuca dla p.prof. Jana Skokowskiego

Prof. Jan Skokowski, Prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca otrzymał Specjalną Nagrodę Polskiej Grupy Raka Płuca za podejmowane działania w walce z nowotworami klatki piersiowej i szczególny wkład w rozwój chirurgicznego leczenia raka płuca. Została ona wręczona 18 listopada br. w czasie Jubileuszowej X Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca w Warszawie, której Profesor jest członkiem założycielem (2002 r.). Laudację podczas wręczania Nagrody wygłosił prof. Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej.