Spotkanie opłatkowe 13 grudnia 2016 r.

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

na spotkanie wigilijne połączone z comiesięcznym zebraniem członków STOWARZYSZENIA WALKI z RAKIEM PŁUCA, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali dydaktycznej (budynek nr 4 UCK, poziom – 1)

 Program spotkania wigilijnego SWzRP w dniu 13 grudnia 2016r.;

  1. Aktualne wydarzenia z życia Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.
  2. Słowo księdza Krzysztofa, dzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne.
  3. Losowanie wzajemnych prezentów z okazji „Mikołaja”. Prosimy o przygotowanie drobnego upominku, który zostanie rozlosowany wśród osób obecnych na spotkaniu.
  4. Poczęstunek - mile widziane regionalne wyroby wigilijne własnego pomysłu

 

Wspólnie z LuCE walczymy o równe prawa pacjentów z rakiem płuca w Europie.

16 listopada 2016 r. w Parlamencie UE odbyło się spotkanie organizowane przez Lung Cancer Europe (LuCE), którego gospodarzem był MEP Alojz Peterle - Przewodniczący Parlamentarzystów Europejskich działających przeciw rakowi (MAC - Memeber Of The EU Parliament Against Cancer). Jako Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca byliśmy współorganizatorem tego wydarzenia, jako członek LuCE.W ten sposób, jako przedstawiciele pacjentów próbujemy wpłynąć na obniżenie występowania zachorowań na raka płuca oraz jego śmiertelności a także zapewnienie dobrej jakości życia dla pacjentów z rakiem płuca i ich bliskich.

Mimo wdrożonych działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie użycia wyrobów tytoniowych a także trwających prac nad rozwojem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i bardziej efektywnych i bezpiecznych terapii - w raku płuca nadal pozostaje wiele wyzwań.Sytuacja w Europie jest heterogeniczna, co powoduje istnienie nieustających nierówności, szczególnie we wschodniej części Europy.

Wspólnie z LuCE, na wezwanie do współpracy w tych działaniach, będziemy dążyli do określenia jasnych celów, zidentyfikowania występujących nierówności a także będziemy starali się, aby wspierać się wzajemnie w walce o to, by każdy europejski pacjent miał takie same prawa w dostępie do możliwie najlepszych terapii i opieki, bez względu na miejsce zamieszkania.

Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli miało uświadomić pacjentów, polityków, przedstawicieli firm farmaceutycznych, naukowców, lekarzy, ekonomistów, dziennikarzy i inne osoby, że musimy działać wspólnie, aby móc sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami rak płuca. Zaplanowane przemówienia podczas tego spotkania ukazały obecną sytuację raka płuca w Europie w różnych aspektach.
Była to doskonała okazja, aby wezwać ich do wspólnego działania, aby uzyskać lepszą diagnostykę (wczesna, prawidłowa detekcja) , bardziej efektywne i bezpieczne leki oraz szybszy dostęp do refundowanych innowacyjnych terapii, zapewniając zrównoważony rozwój poszczególnych systemów opieki zdrowotnej.
Podczas tego spotkania zaprezentowano Raport LuCE o raku płuca w Europie, w którym opisano obecną sytuację i podkreślono priorytety pacjentów i ich opiekunów. Omówiono potrzeby, a także propozycje zmian, zachęcając władze, lekarzy, firmy farmaceutyczne, organizacje pacjenckie i samo społeczeństwo do działania i wdrażania rozwiązań.
Ten raport jest z założenia kilkuletnim projektem LuCE. W kolejnych latach będzie dotyczył w bardziej szczegółowym ujęciu różnych zagadnień związanych z tą tematyką.
Raport ten ma być narzędziem zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, używanym jako źródło wiarygodnych informacji na dowód tego, jak poważna jest sytuacja i że wymaga natychmiastowego działania.

http://www.lungcancereurope.eu/wp-content/uploads/2016/11/LuCE-Report-final.pdf

 

 

17 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, ma już ponad 40-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do rzucenia palenia na jeden dzień. Do zwalczenia nałogu tytoniowego i jego skutków 24 godziny nie wystarczą - mają jedynie zachęcić do rzucenia palenia.