Program wsparcia 1% OPP -Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku

Zaufaj i przekaż 1 procent swojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku - KRS: 0000 126 412. Każda złotówka pozwoli na wspólną realizację przez obie organizacje na zrealizowanie programów pomocowych, wsparcie podopiecznych i  działalność statutową w walce z rakiem. 

Projekt jest realizowany w ramach bezpłatnej działalności statutowej Fundacji Zbieramy Razem we współpracy ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca. 

Tylko dzięki okazanym przez podatników wsparciu i ich życzliwości realne stanie się wdrożenie istotnych projektów, programów pomocowych i edukacyjnych, a także niesienie bezpośredniej pomocy podopiecznym. 

Prosimy, przekaż nam swój 1 procent. Tak niewiele, a tak dużo pozwoli nam zdziałać. Będziesz mieć swój udział w walce o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca. Ci chorzy i ich bliscy nie mogą być pozostawieni sami sobie, muszą uzyskać pomoc i wsparcie. Podaruj i zaufaj!