Jubileusz Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się 7 listopada 2014 r. uroczystość, podczas której Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca świętowało XX- -lecie swojej działalności. Otworzyła ją wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń wraz z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem. Wśród zaproszonych gości znaleźli m.in.: prezydentowa Danuta Wałęsowa, przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich oraz pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Jan Skokowski przybliżył historię Stowarzyszenia oraz plany na przyszłość. Możliwość zwrócenia się do zebranych mieli również byli pacjenci Profesora, a obecnie członkowie Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca (SWzRP), którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i z pracą na rzecz Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie odbyła się część wykładowa. O wczesnej profilaktyce raka płuca, wypowiedział się z perspektywy chirurga prof. Witold Rzyman, obecny kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Ten wątek kontynuowali: z perspektywy pielęgniarki prodziekan WNoZ dr n. med.Janina Książek oraz prof. Janusz Siebert, lekarz rodzinny. Obchody XX-lecia SWzRP zakończył występ artystyczny pianisty – prof. Bogdana Kułakowskiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku z udziałem artystki operowej. W podziękowaniu za działalność na rzecz Stowarzyszenia wszyscy zaproszeni goście otrzymali róże. Osobom, których aktywność w szczególny sposób przysłużyła się naszej organizacji wręczono pamiątkowe medale. Wśród wyróżnionych były m.in. prodziekan WNoZ dr n. med. Janina Książek i mgr Agnieszka Kruk – opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed. Swój wkład w organizację tego wydarzenia miały członkinie Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed: Maria Siemianowska i Zuzanna Szylman. Studentki życzyły działaczom SWzRP wytrwałości w dalszej pracy, by równie aktywnie mogli pomagać pacjentom w kolejnych latach swojej działalności.

Maria Siemianowska,
studentka III roku pielęgniarstwa,
przewodnicząca SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Gazeta AMG