Wspólnie z LuCE walczymy o równe prawa pacjentów z rakiem płuca w Europie.

16 listopada 2016 r. w Parlamencie UE odbyło się spotkanie organizowane przez Lung Cancer Europe (LuCE), którego gospodarzem był MEP Alojz Peterle - Przewodniczący Parlamentarzystów Europejskich działających przeciw rakowi (MAC - Memeber Of The EU Parliament Against Cancer). Jako Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca byliśmy współorganizatorem tego wydarzenia, jako członek LuCE.W ten sposób, jako przedstawiciele pacjentów próbujemy wpłynąć na obniżenie występowania zachorowań na raka płuca oraz jego śmiertelności a także zapewnienie dobrej jakości życia dla pacjentów z rakiem płuca i ich bliskich.

Mimo wdrożonych działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie użycia wyrobów tytoniowych a także trwających prac nad rozwojem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i bardziej efektywnych i bezpiecznych terapii - w raku płuca nadal pozostaje wiele wyzwań.Sytuacja w Europie jest heterogeniczna, co powoduje istnienie nieustających nierówności, szczególnie we wschodniej części Europy.

Wspólnie z LuCE, na wezwanie do współpracy w tych działaniach, będziemy dążyli do określenia jasnych celów, zidentyfikowania występujących nierówności a także będziemy starali się, aby wspierać się wzajemnie w walce o to, by każdy europejski pacjent miał takie same prawa w dostępie do możliwie najlepszych terapii i opieki, bez względu na miejsce zamieszkania.

Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli miało uświadomić pacjentów, polityków, przedstawicieli firm farmaceutycznych, naukowców, lekarzy, ekonomistów, dziennikarzy i inne osoby, że musimy działać wspólnie, aby móc sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami rak płuca. Zaplanowane przemówienia podczas tego spotkania ukazały obecną sytuację raka płuca w Europie w różnych aspektach.
Była to doskonała okazja, aby wezwać ich do wspólnego działania, aby uzyskać lepszą diagnostykę (wczesna, prawidłowa detekcja) , bardziej efektywne i bezpieczne leki oraz szybszy dostęp do refundowanych innowacyjnych terapii, zapewniając zrównoważony rozwój poszczególnych systemów opieki zdrowotnej.
Podczas tego spotkania zaprezentowano Raport LuCE o raku płuca w Europie, w którym opisano obecną sytuację i podkreślono priorytety pacjentów i ich opiekunów. Omówiono potrzeby, a także propozycje zmian, zachęcając władze, lekarzy, firmy farmaceutyczne, organizacje pacjenckie i samo społeczeństwo do działania i wdrażania rozwiązań.
Ten raport jest z założenia kilkuletnim projektem LuCE. W kolejnych latach będzie dotyczył w bardziej szczegółowym ujęciu różnych zagadnień związanych z tą tematyką.
Raport ten ma być narzędziem zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, używanym jako źródło wiarygodnych informacji na dowód tego, jak poważna jest sytuacja i że wymaga natychmiastowego działania.

http://www.lungcancereurope.eu/wp-content/uploads/2016/11/LuCE-Report-final.pdf