Specjalna Nagroda Polskiej Grupy Raka Płuca dla p.prof. Jana Skokowskiego

Prof. Jan Skokowski, Prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca otrzymał Specjalną Nagrodę Polskiej Grupy Raka Płuca za podejmowane działania w walce z nowotworami klatki piersiowej i szczególny wkład w rozwój chirurgicznego leczenia raka płuca. Została ona wręczona 18 listopada br. w czasie Jubileuszowej X Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca w Warszawie, której Profesor jest członkiem założycielem (2002 r.). Laudację podczas wręczania Nagrody wygłosił prof. Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej.