PIT OP - Emeryci i Renciści mogą łatwiej przekazać 1% podatku

Od 2017 1% podatku można przekazać również na podstawie PIT OP. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu w przypadku, gdy dochody pochodzą wyłącznie z organów rentowych i podatnik nie korzystających z żadnych odliczeń, a chce przekazać 1% podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie nr KRS.

Oświadczenie składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym dla potrzeb przekazywania kwoty z tytułu 1% podatku.
Oświadczenie podatnik składać może w wersji papierowej i elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego) kwoty przychodu.

Dla rencistów i emerytów chcących przekazać nam 1% podatku przygotowaliśmy formularz PIT - OP z naszym numerem KRS!