Warszaty dla młodzieży w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku

W ramach zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia, 23 października 2017 r. odbyły się coroczne warsztaty dla uczniów szkół średnich na temat szkodliwości palenia tytoniu, pod hasłem "Nie palę! Nowe wyzwanie dla młodzieży". W tym roku odwiedziliśmy Zespół Szkół Łączności w Gdańsku. Zajęcia prowadzili Prezes Stowarzyszenia prof. Jan Skokowski, studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed oraz pacjenci. Młodzież wysłuchała informacji o działaniu nikotyny na organizm człowieka, w szczególności na płuca. Prezentacja prof. Jana Skokowskiego obejmowała zdjęcia płuc pacjentów dotkniętych rakiem oraz zwracała uwagę na sposoby jego leczenia i zapobiegania chorobie. Studenci przedstawili szczegółową informację o skutkach palenia tytoniu a także o działaniu na nasz organizm e-papierosów. Najczęstszą przyczyną raka płuca jest długotrwałe palenie czynne oraz bierne. Głos zabrało też dwoje pacjentów, którzy zmagają się z chorobą nowotworową płuc. Poinformowali oni o sposobach leczenia, jakiemu zostali poddani w trakcie choroby.

W czasie prezentacji, a także po niej, głos zabierała młodzież. Zadawali pytania, włączali się do dyskusji. Widać było bardzo duże zainteresowanie poruszanym tematem.