23 listopada odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Profilaktyka i Edukacja w Raku Płuca

Dnia 23 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku odbyła się konferencja z okazji Miesiąca Świadomości Raka Płuca pod tytułem „Profilaktyka i edukacja w raku płuca”. Organizatorami konferencji były Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem konferencji było uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach wpływających na zwiększoną zachorowalność na raka płuca, przybliżenie wiedzy na temat profilaktyki oraz wczesnej wykrywalności choroby.

Spotkanie zgromadziło 100 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele ochrony zdrowia i gdańskiej oświaty, psychologowie, studenci kierunków medycznych oraz mieszkańcy trójmiasta. Konferencję otworzył prof. Jan Skokowski, chirurg klatki piersiowej, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca. W panelu młodzieżowym wystąpiły studenckie koła naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego, SKN Zdrowia Publicznego oraz SKN Chirurgii Klatki Piersiowej, które poruszyły tematykę nikotynizmu i leczenia raka płuca. Uczeń Zespołu Szkół Łączności  Szymon Stachowiak przedstawił bardzo ciekawą i prowokującą do dyskusji prezentację na temat E-papierosów. Temat e-papierosów stał się także głównym tematem dyskusji. Panel ekspercki otworzył prof. Jan Skokowski, prezes SWzRP, poruszając temat raka płuca jako problemu nie tylko medycznego, ale również społecznego. Następnie, głos zabrał dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed, który opowiedział o profilaktyce pierwotnej raka płuca. Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Zbigniew Zawadzki wygłosił wykład o profilaktyce antytytoniowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Na koniec sesji eksperckiej głos zabrał członek Stowarzyszenia Nasz Gdańsk dr inż. Bogdan Sedler wygłaszając prelekcję na temat zagrożenia środowiskowego. W panelu pacjenckim jako pierwsi wystąpili pacjenci leczeni z powodu raka płuca, członkowie SWzRP oraz ks. Krzysztof Lis, który opowiadał o pomocy dla chorych z perspektywy osoby wspierającej. Następnie wystąpiła mgr Ewelina Szmytke - członek Zarządu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, która przybliżyła uczestnikom konferencji działalność Stowarzyszenia. O wsparciu w chorobie nowotworowej w swojej prelekcji opowiedziała dr Janina Książek, Prezes Terenowego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Gdańsku. Pani mgr Katarzyna Gas, dietetyk opowiedziała zgromadzonym o zapobieganiu niedożywieniu w raku płuca. Konferencję zwieńczył wykład  mgr Sylwii Barsow psychologa z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Gdańsku, w którym zawarte zostały psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów w chorobie nowotworowej.

W podsumowaniu konferencji, którego dokonał prof. Jan Skokowski podkreślono, że mimo interdyscyplinarnej mnogości zaprezentowanych stanowisk teoretycznych konferencja i towarzyszące jej debaty przebiegły w pogodnej atmosferze.