XII Forum Organizacji Pacjentów

Z okazji Światowego Dnia Chorego, Prezes SwzRP prof. Jan Skokowski wziął udział w „XII Forum Liderów Organizacji Pacjentów”, które odbyło się w Warszawie, w dniach 9-10.02.2018 r. Spotkanie w gronie organizacji reprezentujących pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych stanowiło wyjątkową możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. 

zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem na stronie organizatora