Forum Raka Płuca - III Spotkanie Robocze

Spotkanie robocze członków Forum Raka Płuca odbyło się 19 kwietnia w hotelu Mariott Coutryard Airport w Warszawie.

Udział wziął Prezes SWzRP prof. Jan Skokowski i prezes o.Szczecin SWzRP Anna Żyłowska z Agatą Nowicką.

Przedstawiliśmy działalność naszego Stowarzyszenia.