Wesprzyj Nasze Stowarzyszenie jeszcze dzisiaj.

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca,
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk,
Nr konta: 54 1020 1811 0000 0302 0073 4228,
KRS: 0000126412

Darowizny rzeczowe

Wszelkiego rodzaju pomoc materialną przekazujemy osobom w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą. Przekazujemy m.in.  żywność, słodycze, książki, sprzęt rehabilitacyjny. Dary rzeczowe kierujemy również do placówek leczniczych i opiekuńczych.
Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą cel.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc!