Informacja

Sprawozdania finansowo-merytoryczne Stowarzyszenia od 2011 roku można przeglądać w bazie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ 

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania finansowe